O NAS


Agnieszka Budka

Radca Prawny

W 2009 roku ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów angażowała się w działalność Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie swojego rodzinnego miasta Wągrowca. Swoją edukację kontynuowała na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jako aplikant radcowski uczestniczyła w akcji „Niebieski Parasol”, w ramach której udzielała nieodpłatnych porad prawnych potrzebującym mieszkańcom Wągrowca. Przed założeniem własnej kancelarii zdobywała doświadczenie od 2009 roku prowadząc Via Legis Doradztwo Prawne oraz pracując od 2008 roku w kancelarii komorniczej. Od kilku lat pomaga nieodpłatnie organizacjom pozarządowym m.in. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu. Jest założycielem i Wiceprezesem stowarzyszenia Towarzystwo Społeczno-Prawne, którego misją jest działalność na rzecz społeczności lokalnej poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych, prowadzenie edukacji prawnej oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży. Autorka licznych artykułów w Tygodniku Wągrowieckim oraz w biuletynach wydawanych przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu, a także Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu.

Specjalizacja: prawo rodzinne, prawo pracy, administracyjne oraz obsługa prawna firm.

Beata Koczorowska - Muszyńska

Radca Prawny

W 2009 roku ukończyła dwa kierunki - prawo oraz administrację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów pełniła funkcję Koordynatora Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach której studenci przy wsparciu kadry naukowej Wydziału Prawa i Administracji UAM świadczyli bezpłatną pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jako Koordynator SUPP stworzyła sekcję administracyjną oraz zorganizowała przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu dyżury SUPP na rzecz mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. W trakcie studiów była Wiceprezesem Koła Naukowego Administratywistów „Ad rem” działającego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, a także brała udział w wielu konferencja jako prelegentka. Swoją edukację kontynuuje na aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jako aplikant radcowski uczestniczyła w akcji „Niebieski Parasol”, w ramach której udzielała nieodpłatnych porad prawnych potrzebującym mieszkańcom Wągrowca. Doświadczenie w zawodzie zdobywała na stażach w Kancelariach Radców Prawnych i Adwokatów, a także w pracy w samorządzie terytorialnym. Od 2009 roku jest związana z Via Legis Doradztwo Prawne w Wągrowcu. Od 2012 roku przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wągrowcu udzielała nieodpłatnie porad prawnych mieszkańcom naszego powiatu. Od 2010 roku Angażuje się w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu. Jest założycielem i Prezesem Towarzystwa Społeczno-Prawnego, którego misją jest działalność na rzecz społeczności lokalnej poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych, prowadzenie edukacji prawnej oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży. Autorka licznych artykułów w Tygodniku Wągrowieckim oraz w biuletynach wydawanych przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu, a także Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu.

Specjalizacja: prawo rozwodowe, rodzinne, administracyjne, spadkowe oraz obsługa prawna firm.

Oferta


PRAWO GOSPODARCZE
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • zakładanie i rejestracja fundacji oraz stowarzyszeń
 • obsługa prawna osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą spółek handlowych oraz wspólnot mieszkaniowych
 • tworzenie dokumentów organów spółek, stowarzyszeń, fundacji oraz wspólnot mieszkaniowych
 • dokonywanie zmian w KRS
 • przekształcanie, rozwiązanie i likwidacja spółek, fundacji oraz stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych
 • postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, reprezentacja spółek, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych w procesach sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych we wszystkich instancjach
PRAWO CYWILNE I RODZINNE
 • powództwo o zapłatę rozwód
 • separacja
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • alimenty
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • podział spadku
 • zachowek
 • zniesienie współwłasności
 • stwierdzenie zasiedzenia
 • odszkodowania od ubezpieczyciela prywatnego
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • sprawy związane z prawem konsumenckim
 • eksmisja
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • zapłata wynagrodzenia
 • zapłata odprawy emerytalnej i pośmiertnej
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • odszkodowanie za dyskryminację
 • odszkodowanie za mobbing
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy
 • uchylenie kary porządkowej
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • odszkodowanie za odwołanie urlopu
 • zapłata za pracę w porze nocnej
 • sporządzanie i analiza dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika
 • sporządzanie i analiza regulaminów i dokumentów wewnętrznych
 • sprawy związane z przyznaniem renty
 • sprawy związane z przyznaniem emerytury
PRAWO ADMINISTRACYJNE
 • uzyskanie decyzji administracyjnych
 • odwołania od wszelkich decyzji administracyjnych
 • postępowania przed sądami administracyjnymi
 • odwołania od decyzji organów administracji samorządowej, rządowej oraz podatkowej
 • sprawy z zakresu ordynacji podatkowej
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy z zakresu prawa oświatowego
 • sprawy z zakresu prawa podatkowego
 • pozwolenie na użytkowanie
 • sprawy dotyczące samowoli budowlanej
 • udostępnianie informacji publicznej
 • postępowania skargowo - wnioskowe
 • przygotowywania opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji

PRO BONO


    Pro bono to zwrot pochodzący z języka łacińskiego pro bono publico - dla dobra publicznego, oznacza świadczenie profesjonalnych usług wykonywanych bezpłatnie, w interesie publicznym, szczególnie dla osób, których na te usługi nie stać.

    Nasz zespół od wielu lat prowadzi działalność pro bono współpracując z organizacjami pozarządowymi. Radca prawny Agnieszka Budka oraz aplikant radcowski Beata Koczorowska-Muszyńska były pomysłodawczyniami i założycielkami Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu, którego misją jest działalność na rzecz społeczności lokalnej poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych, prowadzenie edukacji prawnej oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży. W ramach działalności społecznej angażujemy się w akcje udzielania bezpłatnych porad prawnych oraz redagujemy artykuły o tematyce prawniczej do biuletynów wydawanych przez Stowarzyszenia.

    Jako członkowie Zarządu Towarzystwa Społeczno-Prawnego w 2015 roku zrealizowaliśmy trzy zadania na rzecz naszej społeczności lokalnej. W ramach zadania publicznego pn. „Prawo dla Mieszkańców Wągrowca” udzielałyśmy bezpłatnych porad prawnych na rzecz mieszkańców Wągrowca oraz zredagowałyśmy artykuły o tematyce prawniczej. Towarzystwo Społeczno-Prawne w 2015 roku zrealizowało również zadanie pn. „Kultura dla najmłodszych 2015”, w ramach którego przeprowadzono zajęcia plastyczne, muzyczne oraz wyjścia dla kina dla dzieci i młodzieży z Miasta Wągrowca, a także zadanie pn. „Wakacyjny festyn, Srebrna Góra” organizując festyn sportowo-rekreacyjny z okazji rozpoczęcia wakacji dla dzieci i ich rodzin z Gminy Wapno. Więcej szczegółów o działalności Towarzystwa Społeczno-Prawnego w Wągrowcu znajduje się na stronie: facebook.com/TowarzystwoSpolecznoPrawne.
    W ramach wieloletniej współpracy Via Legis z Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu powstały cztery biuletyny o tematyce prawniczej, zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

KONTAKT


Biuro
VIA LEGIS Kancelaria Radcy Prawnego
Ul. Jeżyka 2D/6
62-100 Wągrowiec
T: 664 418 869 - mec. Agnieszka Budka
T: 604 456 914 - mec. Beata Koczorowska - Muszyńska
Email
biuro@vialegis.com.pl

NASI KLIENCI